W bieżącym roku obchodzone jest XXVII–lecie istnienia Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju.

Pomysłodawcą założenia Towarzystwa był Bogusław Kaczyński, a realizatorem tego zadania był Pan Andrzej Piasek, który też został pierwszym prezesem nowo powstałego Towarzystwa i pełnił tę funkcję dwukrotnie przez kilka lat. Następnymi prezesami byli: Pan Eugeniusz Grolewski, Pani Lucyna Janus-Górka, Pani Barbara Cieniewa i od 2004 r. do chwili obecnej Pani Małgorzata Mecznikowska-Gurgul.

14 maja 1986 r. ustanowiony Statut Towarzystwa został sądownie zarejestrowany i od tej chwili rozpoczęła się jego działalność.

Celem Towarzystwa stało się upowszechnianie muzyki, propagowanie sztuki śpiewaczej Jana Kiepury, podejmowanie i realizowanie zadań związanych z historią , kulturą i życiem artystycznym Krynicy-Zdroju. Jednocześnie współpraca z innymi organizacjami kulturalnymi na terenie miasta, współudział w festiwalach oraz budowie teatru im. Jana Kiepury. Ten ostatni projekt nie udało się zrealizować, natomiast inne były sukcesywnie wprowadzane w życie.

Towarzystwo brało udział w realizacji projektów miasta np. powstaniu w 1988 pomnika będącego dziełem Bronisława Chromego. Za współpracę władze miasta przyznały Towarzystwu medal pamiątkowy.

Od roku 1993 Towarzystwo wydawało Gazetę Festiwalową . Początkowo we własnym zakresie , redagowaną przez Panią Danutę Chrostowską. A od 1997 r. wspólnie z sądeckim Oddziałem Dziennika Polskiego, który przez lata wiernie towarzyszy wszystkim imprezom organizowanym przez Towarzystwo.

W okresie XXV letniej działalności zostało zrealizowanych 159 koncertów, 45 imprez okolicznościowych. Wprowadzone zostały również cykliczne imprezy jak: od 2001 r. Dni Muzyki Wokalnej połączone z Kursem Wokalistyki Operowej, na których pod okiem znakomitego grona profesorskiego z Wyższych Akademii Muzycznych w Polsce i Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu uzdolniona wokalnie młodzież z różnych stron Polski udoskonala swój warsztat śpiewaczy.

Również od 2001 r. Towarzystwo współpracuje z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" w Katowicach. Dzięki tej współpracy w każdym roku jesienią odbywa się koncert w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych. W Krynicy-Zdroju występują wówczas znakomici młodzi wokaliści i instrumentaliści, zdobywcy nagród na różnych konkursach wokalnych i instrumentalnych.

Od 2002 r. z jednoroczną przerwą w 2006 organizowany jest Letni Festiwal Muzyczny . Dyrektorem artystycznym od jego początków jest wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie , kryniczanka Prof. Mariona Cieniawa –Puchała. W bieżącym roku będzie już IX Letni Festiwal Muzyczny , którego koncert inauguracyjny będzie połączony z obchodami XXV-lecia Towarzystwa.

Za swą działalność w 1994 r. Towarzystwo zostało wyróżnione dyplomem na Sejmiku Regionalnych Towarzystw Kultury Województwa Nowosądeckiego.

W roku 2002 ogłoszonym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej " Rokiem Kiepurowskim " Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o postawieniu w Krynicy-Zdroju repliki pomnika Jana Kiepury ze Sosnowca. Było to największe i najtrudniejsze przedsięwzięcie Towarzystwa, które na zawsze wpisało imię Jana Kiepury w kartę dziejów Krynicy. Dwa lata trwały zmagania o zdobycie odpowiednich dokumentów oraz funduszy. Udało się i 17 lipca 2004 r. pomnik został odsłonięty.

Obecnie Towarzystwo działa w pięcio osobowym składzie Zarządu: Prezes- Małgorzata Miecznikowska –Gurgul, Wiceprezes - Katarzyna Zygmunt, Sekretarz - Renata Fajkiel, Skarbnik- Andrzej Piasek oraz Członek - Anna Budzyńska. Dużym nakładem pracy i z wielkim zaangażowaniem kontynuuje wszystkie projekty cykliczne, których organizatorem od lat jest Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury.